ul. Gen. J. Hallera 29
38-300 Gorlice
tel. 602 822 574
MENU >
Oferta - Podmioty gospodarcze

Arete Biuro Obsługi Prawnej oferuje doradztwo i obsługę prawną z następujących dziedzin:

- doradztwo w zakresie spraw wewnętrznych firm: przeprowadzanie zgromadzeń, sporządzanie uchwał wewnętrznych organów;

- doradztwo w zakresie spraw zewnętrznych firm: sporządzanie wszelkich umów, negocjowanie, sporządzanie pism procesowych, prowadzenie postępowań przed sądami lub innymi organami administracji publicznej;

- przeprowadzanie due diligence (audyty prawne), sporządzanie opinii prawnych oraz doradztwo w pozostałych sferach biznesowych;

- ochrona własności intelektualnej.